Цикъл от две пиеси

Цикъл от две пиеси

  1. Богдане, из опус 17 №2
  2. Балкански танц, из опус 46 №3