Втора сюита из балета “Легенда за езерото”

Втора сюита из балета “Леганда за езерото”