Дейност и проекти

2007

«Нови транскрипции върху театралната музика на Владигеров». Възлагане на изработка на клавирно извлечение от партитура на музиката от пиесата „Тебеширеният кръг” на А. Клабунд. Автор на извлечението е проф. д-р Пенчо Стоянов, учениците на Владигеров. Проектът е финансиран от Министерство на културата и се осъществява от фондация «Духовното наследство на Панчо Владигеров», в партньорство с Музея.

«Представяне на програмата „Райнхард – Владигеров”». Презентация на архивни материали, кратък видео филм и изпълнение на нови транскрипции по театралната музика на Владигеров в Организация на евреите «Шалом». Проектът на фондация «Духовното наследство на Панчо Владигеров». Проектът е финансиран от Министерство на културата и се осъществява от фондация «Духовното наследство на Панчо Владигеров», в партньорство с Музея.

2009

„Живи архиви в звук и образ. Райнхард – Владигеров”. Представяне на немския период в творчеството на Владигеров и работата му в театрите на Макс Райнхард. Събитията се проведоха в Музея на театъра във Виена и Български културен институт в Берлин. Проект на фондация «Духовното наследство на Панчо Владигеров», в партньорство с Музеят, финансиран по програма „Младежта в действие” на Национален център за европейски програми и проекти.

«Първи национален конкурс за композиции и импровизации». Създаване на регламент и рекламни материали. Проект на фондация «Духовното наследство на Панчо Владигеров», в партньорство с Музея, финансиран от Министерство на културата и Столична програма „Култура”.

„Пианизмът на Владигеров“ -майсторски клас на Панчо Владиггеров – младши, внук на композитора. Проект на фондация «Духовното наследство на Панчо Владигеров», в партньорство с Музея, финансиран от Министерство на културата и Столична програма „Култура“.

2011

Двугодишна програма „Еврейското присъствие в българската музикална култура” 2011-2012 г. Проект на фондация «Духовното наследство на Панчо Владигеров», в партньорство с Музеят, финансиран от фондация „Ротшилд”. В рамките на програмата са реализирани: пет документални филми в копродукция с БНТ, видеоинтервюта на български музиканти с еврейски произход, художествена изложба и производство на сайт.

„Музикално пътешествие” – музикални работилници за деца. В партньорство в Музея. Финансиран от Министерство на културата.

2012

„Дни и вечери на домашното музициране” – цикъл от концерти в различни жанрове. В партньорство в Музея. Финансиран от Министерство на културата.

2013

„Дни и вечери на домашното музициране” – три концерта-беседи за изтъкнати клавирни пезагози, с присъстнието на на студенти и преподанатеви от НМА „Проф. Панчо Владигеров“. В партньорство в Музея. Финансиран от Министерство на културата.

2015

„Звукът на празника” – финансиран от Еврейски хуманитарен фонд. Музикално-образователни работилници за деца, с фокус традиционни еврейски и български празници. Партньори: Музея, ОЕ „Шалом“, 134 СУ „Димчо Дебелянов“

„Дни и вечери на домашното музициране – „Може да е хубаво, може да е лошо, само да не е скучно” – цикъл концерти. В партньорство в Музея. Финансиран от Министерство на културата.

„Микрокосмос” – представяне на 60 едноминутни произведения за пиано от 60 съвременни автори от цял свят. Проект на фондация «Духовното наследство на Панчо Владигеров», в партньорство с Музеят, финансиран от от Министерство на културата и Столична програма „Култура“. Медиен партньор е БНР.

2017

Music Together – заключителни концерти