Финансови отчети

Фондацията ще се финансира от:

  • учредително дарение
  • последващи дарения и завещания, направени от физически и юридически лица в полза на фондацията
  • спонсорства
  • субсидии от държавния и общински бюджет
  • защитени и субсидирани проекти
  • дейности на фондацията