Партньори

Фондацията развива партньорства с ключови институции от културната, социална и образователна системи, с които взаимодейства с цел да бъдат разработвани проекти в областта на музикалното изкуство, представяне творчеството на български композитори, млади творци и инструменталисти, майсторски класове и др.

Държавен културен институт къща музей „Панчо Владигеров” – София е работил в партрньорство с НМА „Проф. Панчо Владигеров”, Нов български университет, фондация „Софийски музикални седмици”, Организация на евреите в България „Шалом”, БНР, БНТ, Музей на радиото към БНР, Музей за история на София – РИМ София, FM Classic и др.