Управителен съвет и настоятелство

Учредител на фондацията е внукът на композитора, който носи и неговото име – Панчо Владигеров. Той е председател на фондацията. Тя се управлява от върховен колективен орган – Настоятелството.

Почетен председател на Настоятелството е акад. Васил Казанджиев.

Настоятелството се състои от 9 души, в това число Председателят на фондацията и Почетният председател на Настоятелството. Членове са:

Панчо Александров Владигеров, Васил Иванов Казанджиев, Йосиф Борисов Радионов, Милчо Исаков Левиев, Стефан Стефанов Лазаров, Светлана Жак Авдала, Борислава Александрова Танева, Георги Асенов Арнаудов, Момчил Любенов Георгиев.

Фондацията се представлява от учредителя Панчо Александров Владигеров и изпълнителния директор Ангел Асенов Христов заедно и поотделно.

За контакт

foundation@vladigerov.org