Фондацията ще има сайт

дано стане хубав, полезен и много посещаван