Експозиция, фондове и сбирки

Постоянната експозиция на къщата музей е открита на 25 март 2005 г. Тя се помещава в дарената част от къщата и включва документална експозиция с акценти за живота и творчеството на Панчо Владигеров и автентична възстановка на работния кабинет на композитора и на любимия му кът за отдих.

Документалната експозиция е ситуирана в най-голямото помещение на дома – гостната на семейство Владигерови. Тя включва шест вертикални пана и четири обемни витрини, проследяващи в хронологичен план най-важните етапи в живота и творчеството на Владигеров.

Основни теми в експозицията са:

 • Родно място, семейна среда, детство
 • Образование в Германия и ранно творчество
 • Първи признания за младия композитор
 • Утвърждаване на композитора. Върхови постижения на младия творчески гений
 • Сценична музика. Работата на Владигеров в творчески тандем с големия немски режисьор Макс Райнхард
 • Мащабни сценични платна. Опера, балет
 • Години на творческа и изпълнителска зрялост
 • Международна концертна и обществена дейност. Любим учител и педагог
 • Последни години на активно творчество, висока оценка и признание на композитора

Център на експозицията е оригиналният авторов ръкопис на Рапсодия “Вардар” – най-популярното, най-обичаното и изпълнявано произведение на твореца, наложило се като химн на българската музика.

Във фонда на къща музей „Панчо Владигеров“ се съхраняват близо 7000 /седем хиляди/ архивни единици, обособени в следните сбирки:

 • ръкописи
 • оркестрови материали
 • афиши, програми и снимки
 • личен архив и кореспонденция
 • лична библиотека, фонотека и нототека
 • лични вещи

Съдържанието на архива и знаците, които той носи, говорят за изключително старателното и педантично събиране и подреждане на материалите от самия Владигеров. С чувство на себеуважение и уважение към изкуството, на което се е посветил, както и с голямата отговорност на творец, осъзнаващ мисията, която е призван да носи, Маестрото запазва всичко, което е свързано с неговото творчество, с изпълнителското изкуство, с обществената и педагогическата му дейност.