Годишен план на Фондация по темата „Памет“

В годишния план на Фондацията планираме  следващшата  2012 да  продължи работата на Фондацията, в партньорство с къща музей "Панчо Владигеров" – София по издирване съхранение и популяризиране чрез звук и визия на професионалните съдби на  българските музиканти включително и на тези с еврейски произход в България и Европа.  Личните истории на водещи музиканти, работили в различни жанрове  по времето на фашизма, Втората световна война и тоталитаризма, да бъдат разказани чрез свидетелите, свидетелствата и музиката. Тя ще бъде съхранена и оформена като аудиовизуална колекция на интерактивна база данни.  Това  е своеобразно продължение и разширяване на проекта "Еврейският принос към българската и европейската музикална култура, първият етап на който приключи през първата половина на  2011 г..година.  Ние се стремим музикална памет, и подчинавяйки се на принципите за устойчивост, през 2012 година да се разшири спектъра на изследвани музиканти, поставени в конкретен исторически контест