Годишен план на Фондацията по темата „Памет“ за 2012 г.

Устойчивост