Годишна среща на настоятелството

На 25 юли т.г. се проведе годишната среща на настоятелството на фондация. За нов член на настоятелството бе поканен проф. Пенчо Стоянов – виден композитор, теоретик и педагог, ученик на Панчо Владигеров.