Къща музей „Панчо Владигеров” обявява I Международен конкурс „SYN(es)THESIS” за музикална композиция, вдъхновена от живописна творба

Какво представлява конкурс „SYN(es)THESIS”?

SYN(es)THESIS е международен конкурс за музикална композиция, вдъхновена от картина. Той е отворен за участници от всички националности на възраст до 40 г.

Конкурсът е част от Проект „SYN(es)THESIS” и ще бъде представен на специалното събитие за Втора сесия на проекта – концерт-изложба, който ще се състои в Камерна зала „България” на 7 юли 2021 г. На този концерт ще бъдат изпълнени и записани от 6 до 10 композиции (финалисти), измежду които ще бъдат отредени три основни награди (избрани от журито на конкурса) и Специална награда на публиката..

Какво представлява Проект „SYN(es)THESIS”?

В същността на своя замисъл, Проект „SYN(es)THESIS” цели изграждането на мост между изкуствата, като разглежда многобройните възможности за взаимовлияние и синтез помежду им. Планираните за 2021 г. сесии са насочени към изследване и разгръщане – чрез оригинална и самостоятелна творческа дейност – на потенциала за съотнасяне и съчетаване на музикални и визуални възприятия и преживявания. Предвидени са два главни компонента, в сътрудничество с НХА и НМА „Проф. П. Владигеров”: рисуване на картина върху музика от български композитори и писане на музикално произведение, вдъхновено от живописна творба. Обявеният конкурс по композиция е насочен именно към реализиране на втория компонент на проекта.

Какъв е регламентът на Международен конкурс “SYN(es)THESIS”?

Конкурсът е отворен за участници от всички националности на възраст до 40 г. За да участва, всеки кандидат трябва да избере една картина измежду селекция от 23 творби на студенти по живопис в Национална художествена академия и да напише произведение с трайност 3-10 минути, вдъхновено от картината. Произведението трябва да използва един или повече инструменти от следния състав: пиано, цигулка (първа и втора), виола, виолончело, кларинет.

Основна концепция, заложена в проекта, е подходът към всяка творба да бъде изцяло индивидуален, според личната преценка, виждане и усет на участниците – без ограничения по отношение на начините, по които музикални и визуални възприятия могат да бъдат обвързани едни с други, като най-важно е връзката между картина и музикална композиция да има значение за самия автор.

Всички готови музикални произведения трябва да бъдат предадени анонимно в електронен формат, както следва:

1) партитура/щим на произведението: във формат pdf., без да включва име на автора или име на произведението; възможно е да се включи в партитурата номера на картината, от която е вдъхновена творбата. Щимът трябва да включва и регистрационния номер, който ще бъде изпратен в съобщение към всеки участник.

2) Midi-извлечение или музикален запис на творбата (за целите на първи кръг midi-извлечение би било достатъчно).

Срок за предаване на произведенията: 31 май 2021 г.

До 07 юни 2021 г., журито, съставено от композитори – преподаватели в НМА „Проф. П. Владигеров” и външни членове – ще определи от  6 до 10 произведения (финалисти във втори кръг), които ще бъдат представени на концерт-изложбата на 7 юли 2021 г. в Камерна зала „България”. Измежду тези творби ще бъдат определени (отново от журито на конкурса) и трите основни награди, както и Специална награда на публиката, която ще бъде гласувана на самия концерт.

Всички произведения, изпълнени на концерта, ще бъдат записани от изпълнителския състав на Проект “SYN(es)THESIS” на концерта, като записите след това ще бъдат предоставени на композиторите – финалисти.

Награди:

I Награда – 1000 лв.

II Награда – 600 лв.

III Награда – 400 лв.

Награда на публиката – 500 лв.

Каква е процедурата за записване за конкурса?

За да участва, всеки кандидат трябва първо да се запише чрез съобщение по e-mail на адрес: museum@vladigerov.org

След записването, на кандидатите ще бъде изпратен линк към папка с всички картини, избрани да послужат за основа на музикалните произведения. След преглед на картините, всеки участник трябва да избере една от тях, да я изтегли и да информира обратно със съобщение екипа на КМПВ за своя избор. Всяка картина ще може да бъде избирана от не повече от двама участници, след което ще бъде премахвана от папката с картини – с цел да се избегне прекалената експлоатация на едни и същи живописни творби.

На всеки участник ще бъде изпратен и индивидуален регистрационен номер, който ще гарантира анонимното участие в конкурса и който трябва да бъде вписан – вместо име – в партитурата/щимовете на произведението при предаването му в електронен формат.

Такса за записване: 30 евро (60 лв.); за студенти от всички специалности в НМА „Проф. П. Владигеров”, записването е безплатно (според договора за партньорство)