Микрокосмос

В къща музей "Панчо Владигеров" стартира интересен проект за съвременна клавирна музика – 60 едноминутни пиеси на автори от цял свят. Първата работилница по проекта "Микрокосмос" ще се състои в четвъртък 18 декември от 17 часа. Проектът се финансира от Фонд за иновации в културата  и Национален фонд "Култура".