Представяне на книгата на Клер Леви „Етноджазът – локални проекции в глобалното село“

Институтът по изкуствознание при БАН и къща музей "Панчо Владигеров" организират на 20.11.2007г. от 19 часа в сградата на музея, представяне на книгата на ст.н.с. д.и. Клер Леви "Етноджазът – локални проекции в глобалното село". Книгата е издание на Института по изкуствознание при БАН. Г-жа Леви има редица изследвания в областта на популярната музика, води курсове по теория и история на популярната музика в НБУ и СУ "Св. Кл. Охридски".