Произведения

Панчо Владигеров създава огромно по мащаби и жанрово разнообразно творчество. Над 20 хиляди страници нотни ръкописи – 70 опусни творби, голям брой безопусни произведения и смесени опуси, съставени като отделни произведения от автора, транскрипции и много часове музика. Всички произведения са старателно събирани, надписвани и анотирани от автора.

Владигеров твори и експериментира в много музикални жанрове – инструментални, симфонични, музикално-сценични и камерни, както и голям брой солови пиеси, повечето обединени в цикли. Показани са както оригиналните като жанров замисъл произведения, така и авторовите транскрипции по жанрова определеност, музикални инструменти и състави.