ТРЕТИ МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ПО КОМПОЗИЦИЯ към Проект „SYN(es)THESIS“

Къща музей „Панчо Владигеров“, в сътрудничество със Софийска опера и балет и Радио “Classic FM”, обявява третото издание на Международен конкурс по композиция „SYN(es)THESIS”. Конкурсът ще се състои в две категории:

  • Първа категория: Музикална композиция, вдъхновена от живопис
  • Втора категория: Музика към сцена от „театър на сенките”

Правила за участие:

В Първа категория, участниците са поканени да изберат една картина от селекция от общо 50 картини на студенти по живопис в НХА и да напишат музикална композиция по нея. Композициите трябва да бъдат с времетраене от 3 до 8 мин.

Във Втора категория, участниците са поканени да пишат музика към предварително избрана сцена (с дължина ок. 5 мин.) в жанра на театъра на сенките. Сцената е изпълнена от двама артисти от „Невиждан театър” – единствената активна трупа към настоящия момент (в България и извън нея) изцяло с участието на незрящи изпълнители. Трупата е създадена от проф. д-р Велимир Велев (НАТФИЗ) в допълнение към основаното от него „Училище за зрение”.

Участниците и в двете категории трябва да използват за своите произведения и сценични музикални откъси от 1 до 6 изпълнители измежду следната комбинация от инструменти и гласове: сопран (1), тенор (1), кларинет (1), цигулка (1), виола (1), виолончело (1) и пиано (1).

В случай, че съставът включва глас (сопран и/или тенор) и съответната партия използва текст, участниците имат право да използват следните езици: английски, немски, италиански, френски, испански, руски или български. Задължително условие е избраният или новосъчинен текст да бъде без авторски права или с уредени такива.

Регистрация: Поради характера на конкурса, участието в него е възможно само след регистрация по ел. поща. Всички участници могат да се регистрират, като изпратят e-mail на следния адрес: synesthesiscompetition@gmail.com 
От тук можете да изтеглите регистрационната форма за конкурса: Регистрационна форма SYN(es)THESIS

След изпращането на съобщение за регистрация в съответната категория, участниците ще получат от екипа на SYN(es)THESIS линк с папка към всички картини за категория 1 и/или линк към видеото за категория 2. Всеки участник в категория 1 ще трябва да „запази” своята картина, като всяка картина ще може да бъде запазена от не повече от двама участници. Препоръчително е участниците да се регистрират възможно най-рано на посочения e-mail адрес.

При желание е възможно един участник да запази две картини (за две отделни произведения) или да се регистрира и в двете категории.

Конкурсът е отворен за участници от всички националности, без възрастови ограничения или такса за регистрация.

Краен срок за предаване: 15 октомври 2023 г.

Всички произведения и музикални откъси трябва да бъдат предадени във вид, подходящ за анонимно оценяване от журито, като вместо името на участника се вписва избран псевдоним или регистрационния номер, подаден от екипа на конкурса при регистрация.

Журито на конкурса ще избере 8-10 финалисти (общо от двете категории), чийто произведения и сценични музикални откъси ще бъдат изпълнени на Гала концерта на финалистите, който ще се състои в Камерна зала на Софийска опера и балет на 10 декември 2023 г.

Награди:

Категория 1 – I награда: 1200 лв.

Категория 1 – поддръжник: 600 лв.

Категория 2 – I награда: 1000 лв.

Категория 2 – поддръжник: 500 лв.

Специална награда на Радио “Classic FM” (отворена за участници и от двете категории): 800 лв.

За регистрация и допълнителни запитвания: synesthesiscompetition@gmail.com

N.B. Регистрацията на всеки участник ще се счита за завършена при предаването на подписаната и сканирана първа страница на регистрационната форма (втората страница трябва да се предаде заедно с музикалното произведение или откъс до обявения по-горе краен срок за предаване на конкурса).

 

Проект SYN(es)THESIS цели изграждането на своеобразен мост между отделните изкуства чрез разкриването на многобройни взаимовръзки и взаимовлияния и съчетаването на възприятия и преживявания. В предишните сесии на проекта са включвани компоненти като: създаване на картини, вдъхновени от класическа музика; изпълнения на живо с пантомима (танц на движението); писане на музикални композиции, вдъхновени от живопис; писане на музика към филмова сцена и музика към танцов филм.

 

Третото издание на Международен конкурс по композиция „SYN(es)THESIS” се осъществява с подкрепата на Министерство на културата на Република България.