Цикъл от майсторски класове през месец октомври

В края на м. октомври Къща музей „Панчо Владигеров“ ще бъде домакин на три майсторски класа по пиано – на Агате Леймони (Гърция), на Панчо Владигеров-младши (Германия-България) и на Микеле Росети (Италия).
Гостуването на Микеле Росети се организира в партньорство с НМА „Проф. Панчо Владигеров“.
Очаквайте подробности за всяко от събитията на сайта на музея, както и на фейсбук страницата му.